Čo robiť keď sa ocitneme na mieste teroristického útoku?

Cenné rady a odporúčania si môžete prečítaťv PDF knihe.